Vertalen

Ontvangst

P214

Motorboten

Zeilschepen

Méga-yachts

Visserij Werk

Verschillende projecten

Mayrik

  Mayrik  Yacht Design - Atlantic PowerBoat Challenge
 

Met de voorraden van koolwaterstoffen die zich uitputten, moeten het ecologische gedrang tegen de olieverspilling, de verplichting om de milieuverontreiniging te verminderen die door de mens, het verbruik van de motoren in het algemeen en daarvan wordt veroorzaakt, om de boten voort te stuwen in het bijzonder verplicht verminderen. De visserijsector en die van het zeevervoer zijn hoofdzakelijk slachtoffers van de oliekosten, maar plaisance is eveneens betroffen. Als de eerste sectoren absoluut noodzakelijk voor onze levensstandaard zijn, vertegenwoordigt het verbruik van onze plezierboten net zoveel een afkeurenswaardige luxe in termen van verspilling van grondstof, de aardolie, dan door de veroorzaakte milieuverontreiniging. Het is dus absoluut noodzakelijk om het verbruik van onze motoren te verminderen, en zelfs om andere mogelijkheden voor een eerbiedigere machinale voortstuwing te openen van het milieu. Het is de hele inzet voorgesteld door de transatlantische wedloop die door de scheepsarchitect Yves Kinard wordt georganiseerd.

 

Het concept.

Deze vindt zijn oorsprong in verband met een commerciële methode, die om Mayrik P214 Mini Trawler te presenteren aan de nautische salon „Grand Pavois“. Echter deze boot werd rond een idee van comfort, van bewoonbaar volume, van nautische kwaliteiten getekend. Derhalve de Atlantische Oceaan werd oversteken om de afstemming van P214 aan zijn programma te bewijzen een klaarblijkelijkheid. Maar zeer snel, vanaf de eerste berekeningen, leek de onderneming buiten bereik van een zo kleine boot. Behalve als een diepgaande discussie werd geleid om het verbruik van de motor zoveel mogelijk te verminderen en het tegelijkertijd de capaciteit van zijn reservoirs aanzienlijk verhogen. Deze aantrekkelijke, maar absoluut noodzakelijke methode, kon niet blijven begrensd aan deze enige overtocht en een pragmatisch antwoord op een commerciële inzet zijn. Veel meer, bleek het dat de methode meer universeel was en stuurde op aan de geschiedenis met deze veralgemeende behoefte om oplossingen voor de uiputting van de voorraden aan fossiele energiebronnen te vinden. Een wedloop die médiatiquement stimuleert, legde de verschillende hoofdpersonen zich van de nautische sector dan als een klaarblijkelijkheid op. In dit kader, zal de overtocht van P214, oorspronkelijk voorzien in mei 2007, maar uitgesteld in 2008 wegens vervaardigingsachterstand, als lancering op dit initiatief erg dienen door een referentiebasis voor het opstellen, vervolgens, van een recordpoging te bepalen ter gelegenheid van de wedloop.

Vandaag is het commerciële aspect ondergeschikt voor de kwaliteit van de uitdaging en de planetaire inzet geworden die kan vormen een wedloop zoals Atlantic Power Boat Challenge. Economische inzet voor het toerisme van beide gemeenschappen, inzet voor de bezorgdheid in verband met het milieu, inzet voor de ingenieurs, motoristes, architecten, fabrikanten van boten waar voor deze wedloop een uitzonderlijke gelegenheid biedt en die dichtbij een bezorgdheid van het grote publiek valoriseert.

Het doel.

Het doel van de wedloop zal dus, concreet, zijn een in werkelijkheid proefveld voor alle onderzoekers aan te bieden. Dat het de architecten, de industriëlen, motoristes, de olietankers, de ingenieurs zijn, zal iedereen in de wedloop een technische, maar ook media gelegenheid, vinden om de voorgestelde oplossingen te vergelijken. Zo zou men een confrontatie tussen boten aan elektrische voortstuwing per stapel aan waterstof met een ander kunnen zien die door een klassieke diesel wordt gemechaniseerd, in ruime mate geoptimaliseerd, of nog meer revolutionair, een systeem van gebruik van de rustenergie van de zee. Enkel de atoomenergie en natuurlijk het zeil zullen niet toegelaten worden.

 

Sponsors en partners

Het traject

Bleef om een traject bepalen. De homonymie van beide gemeenten van einde, bieden Saint Martin in de Antillen, zetel van het organiserende kabinet, en Saint Martin de Ré, naast La Rochelle, plaats van Grand Pavois een anekdotische, maar dragende gelegenheid op het niveau van de media. De eenvoudige raadpleging van een kaart toont aan dat de Azoren precies op de rechtstreekse weg zijn, die aldus een eventuele etappe aanbieden, zowel op technisch niveau als voor een ravitaillering in brandstof. Trouwens zal de verlaagde omvang van P214 deze tussenlanding opleggen, maar het doel op het niveau wedloop zou zijn te proberen om de Antillen in Europa in één etappe te verzamelen.

 

 

 

 

 

Historisch overzicht van de overtocht van de Atlantische Oceaan in boot aan motor.

Als vandaag de Atlantische Oceaan aan het zeil oversteken, dat het in wedloop of als deze honderdtallen reizigers is die het jaarlijks doen, gemeenschappelijk is geworden, het doen is heel aan de motor veel zeldzamer, tenminste in de bescheiden omvang. De zeegeschiedenis houdt hoofdzakelijk de overtocht van de schilder van marine Marin-Marie tegen, die, in 1936, van New York aan Le Havre in 19 dagen aan boord van Arielle overstak, een robuuste boot aan motor van 13m. Zelf in zijn boek, „Wind boven, wind onder“, vertelt de vorige weinig bekende historische overzichten, zoals de hele eerste overtocht van een schip van 12m aan machinale voortstuwing, Abiel-Abbott-Low in 1902 van New York om Falmouth in Engeland in 42 dagen. Overgestoken die toendertijd enkele echo's vond alvorens in de vergetelheid ten onder te gaan. In 1912 is het de kapitein Fleming Day die van de haven van New Rochelle (dichtbij New York) aan Queenstown in Engeland in 28 dagen aan boord van een bootje van 11m door motor wordt voortgestuwd, aan een aardolie genaamd dat Zeeëngte overstak. Opnieuw en ondanks de kwaliteit van de topprestatie voor een tijdperk dat nog tussen het zeil en de stoom, en die met wantrouwen de verbrandingsmotor keken, de overtocht schommelt, liet nauwelijks sporen. Men moest dus op 1936 wachten en Marin-Marie opdat deze mythische overtocht (die van de grote passagiersschepen) door een klein schip wordt verwezenlijkt en dat het avontuur dit keer een enorm belang veroorzaakt. De bekendheid van de schilder van marine, schrijver en de reeds grote uitzonderingsnavigator, droeg tot renommée van de gebeurtenis bij. Maar sinds, meer dreigde geen enkele boot zich van kleine dimensie op de uitgebreide oceaan. Meer dichtbij ons, in 2004, lanceerde een beroemd merk van trawlers Amerikaans, Nordhavn, een soort rally voor de boten van zijn merk, dat Zeer Lauderdale verbindt, met Gibraltar door via de Bermudas en de Azoren te gaan. Deze overtocht, goed begeleid, die schepen van verschillende omvang verzamelt, vond in bemanning en zonder algemeene bekend problemen plaats. Op dezelfde manier elk jaar, zijn het tientallen méga-jacht die met het oog op hun activiteiten van charter of het goede plezier van de eigenaar oversteken. Maar het zijn daar grote schepen voorzien van een talrijke bemanning.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De optimalisering van P214.

De Atlantische Oceaan oversteken is reeds geen onschuldig avontuur, maar het valt alleen maar proberen met een boot van 6.50m onder een echte uitdaging. Om erop te antwoorden, was het absoluut noodzakelijk om de boot te optimaliseren. Deze methode prefigureert de geest van de wedloop aangezien de inzet zal zijn zo snel mogelijk aan te komen door zo weinig mogelijk van brandstof te verbruiken die aan de verplaatste last wordt gerelateerd. Daarom vanaf de opvatting, werden vernieuwende keuzen bepaald. Bijvoorbeeld, in aanbouw, is de kieling van P214 voorzien van een bol van boeg geworden. Deze heeft verschillende functies. Allereerst verbetert hij hydrodynamisme van de schaal en zijn binnendringen in het water. Hij verlengt de lengte aan flottaison, zelfs beslissende zij voor wat men de snelheid van schaal noemt, dat wil zeggen de maximumsnelheid waaraan de schaal in staat is om zich in het water voor een minimale macht te verplaatsen erg door een golf te creëren die aan zijn lengte wordt gecoördineerd. Verder zal hij op het gebied van de planning ingaan, het is te zeggen hij op deze golf van boeg zal stijgen, maar door een enorm macht te verbruiken meer, vooral in overgangsperiode (steigeren). De bol, door zijn volume, brengt een aanvullend drijfvermogen op voordat de meetkunde van de waterlijnen die door een belangrijke breedte wordt afgeleid, had verminderd. Uiteindelijk helpt zijn omgekeerde vorm de bewegingen van tangage verminderen.

Het is zeker dat in de toekomst grote vennootschappen die over belangrijke middelen beschikken, over interessante oplossingen zullen kunnen nadenken om het verbruik te verminderen. Maar op het niveau van de promotor van het project, zijn het daar buiten bereik doelstellingen. Niettemin reeds bestaan oplossingen, beschikbaar voor iedereen, en het is die hij heeft willen verzamelen om de verschillende parameters van P214 te optimaliseren. Aldus is de gekozen motor een Perkins van alleen maar 86 C.V. aan atmosferisch streven. De reden van deze keus berust op een basisvaststelling: om zijn snelheid van schaal te bereiken, bijna 6 knopen, heeft P214 slechts 14cv nodig. Nochtans kon men niet zich met een kleine motor tevredenstellen, want de behoefte aan vele macht was mogelijk, bijvoorbeeld voelen om tegen een wind te strijden of een machtige stroom, om zich in urgentie van de overgang van een ander schip van bestemming te doen veranderen, of om een haven omwille van een reden zo spoedig mogelijk terug te keren of de andere. De gekozen motor bood aldus het beste compromis aan, dat ermee instemt om van de uren en zelfs van de dagen aan het stationair draaien te richten, maar geschikt om zijn macht desnoods uit te reiken. Een turbo motor, die van elektronika wordt gevuld bijvoorbeeld, zou geen goede keus, tenminste momenteel geweest zijn. Immers zijn de huidige versies niet in staat om aan het stationair draaien te richten zonder encrasser en hun betrouwbaarheid wordt nog niet op een zo lang traject beproeft. Voorts werd het streven van de motor verzorgd. Een omhulsel in rechtstreekse afkomst van de buitenkant voedt de filter in verse lucht. Een schroef aan niet automatische variabele van het merk Autoprop werd geplaatst. Zijn bijzonderheid is zich automatisch aan een evenwicht tussen zijn omwentelingssnelheid, middelpuntvliedende generatrice van kracht, en weerstand van het water aan te passen dat door de verplaatsing of de golven wordt afgeleid. Deze schroef wordt gegeven om duidelijk een hoger rendement te hebben dan de andere schroeven op heel zijn strand van regeling. Dat omvat zich gemakkelijk aangezien een schroef aan niet wordt berekend bepaalt om de beschikbare maximummacht op de boom uit te reiken. Derhalve wanneer deze minder snel richt, het rendement dégringole zeer snel. Over het geheel genomen zou deze schroef het mogelijk moeten maken om met 20% het verbruik te verminderen. Een antifouling van grote kwaliteit van merk Nautix vult de inspanningen aan gedaan onder het water om het globale rendement van de kieling te verbeteren. De stookolie wordt door een toevoeging van bij Xbee behandeld die het mogelijk maakt om het verbruik, maar vooral de milieuverontreiniging een beetje te verminderen. De eerste proeven tonen een gemiddeld verbruik van 3.2 liter per uur aan 1200 t/min aan een snelheid van 5.9 knopen (in zee van gezicht met 1 meter holtes). Uiteindelijk om het verbruik nog te verminderen, wordt de elektriciteit van de kant gedeeltelijk door een groot zonnepaneel van 150W geleverd. De macht die normaal op de motor door de wisselstroomdynamo wordt afgenomen, wordt aldus in een brede verhouding bespaard. Bovendien in geval van pech motor, zal dit paneel de elektrische autonomie garanderen, met name door het gebruik van de communicatiemiddelen toe te laten.

Over het geheel genomen zou men niettemin het vraagstuk van de aerodynamica van de boot kunnen stellen en zich over de algemene optimalisering van het concept. Het is zeker dat een langere boot, nauwer, lichter had kkunnen meer licht voor een belangrijkere snelheid en een minder verbruik. Nochtans behalve die het uitgangspunt van dit avontuur een kleine commerciële boot was, hij er aan de wil om aan de markt te plakken. Deze wordt door boten aan de weinig bestudeerde aerodynamica vertegenwoordigd wanneer het om plaisance gaat, en zelfs geenszins wanneer men over boot van visserij spreekt waar enige rekening het functionele aspect. P214 is in deze zeer representatieve richting van de markt en de lering die uit dit avontuur wordt getrokken, zal direct voordelig aan het grootste aantal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van het project.

Per het uur waar deze lijnen (januari 2008) worden geschreven, vaart P214 regelmatig. Na verschillend regelen in de binnenlandse lagune van Saint Martin, is de eerste output in zee uiterst positief gebleken. De boot is zeer normaal stabiel, rolt voor een kleine boot, maar met een betrekkelijk geringe wijdte, ongeacht de stand van de zee. Aangezien dit te wijten aan de belangrijke breedte is, waarborgt van stabiliteit. Insgelijks wordt tangage tamelijk afgeschreven. Verschillende vluchten werden reeds uitgevoerd waarvan de een door kracht 6 Beaufort met holtes van 3m. onder deze omstandigheden nabij degenen die de boot waarschijnlijk bij zijn overtocht zal ontmoeten, P214 elke tevredenheid heeft gegeven. De proeven worden voortgezet, maar meer op de praktijk van de verschillende ingescheepte systemen gericht. Immers voor deze overtocht wordt de boot met een bijkomende verbinding Iridium uitgerust, die moet het mogelijk maken om door mail, SMS en stemmen mee te delen. Men moet dus alle deze informatica laten lopen samen, aangezien de telefoon, GPS, VHF, de computer worden gekoppeld en een interactieve keten vormen. De ontwikkeling voor de verzekering van een werking zonder fout is niet eenvoudig.

Sinds zijn tewaterlating, draagt P214 een naam. Ter ere van de grote voorzeeman die Marin-Marie was, heet de boot „Spirit off Arielle“ en zijn meter is de goed bekende stem van de zeelieden: Arielle Cassim van RFI. De boot vaart onder Belgisch paviljoen (de promotor van het project is Belgisch) met als haven van band Saint Martin.

 

 

Sponsoring, financiering en mediatisering.

Het project van overtocht van de Atlantische Oceaan met een kleine boot is een uitzonderlijk avontuur dat een zeer gunstige ontvangst van de media zou moeten ontvangen. De financiering van de boot werd intern verzekerd, maar men moet nog nog die aan de overtocht en zijn mediatisering eigen vinden. Enkele sponsors hebben reeds aan de eerste fase deelgenomen, dat zij worden erover bedankt. De gemeenschap van Saint Martin heeft van haar kant gefinancierd via haar Bureau van Toerisme een belangrijk deel van de begroting bijkomende mededeling terwijl de verschillende andere partners en sponsors reeds hun steun hebben gebracht. Het is niettemin momenteel ontoereikend om een mediatisering aan de grootte van de kwaliteit van de gebeurtenis te waarborgen. Derhalve via deze plaats, maar ook van andere manifestaties, zal de promotie van het project en het vernieuwde verzoek aan gulle mécènes verzekerd worden.

Voor Saint Martin, maar ook Saint Martin de Ré, is het daar een uitzonderlijke gelegenheid om over de bestemming te laten spreken. Vervolgens zal de lancering van de wedloop, jaarlijkse gebeurtenis aan sterke ecologische connotatie, het mogelijk maken om beide gemeenten in het mediapanorama automatisch in te stellen op een sterke en positieve wijze. Alle partners van de gebeurtenis zullen aldus volgens de gewone kanalen gevaloriseerd worden die de publicitaire ruimtes zijn, de dragende foto's van logo's, de deelname aan specifieke organisaties (de dag, cocktail, doop, vertrek, salons,…. dringt). Radiouitzendingen zijn eveneens met Radio Calypso, een plaatselijke radio voorzien die een dagelijkse verbinding bij de overtocht zal waarborgen. Het is de wenselijkheid om dialogen via de golven met jongeren van beide kanten van de Atlantische Oceaan te waarborgen en om ze aldus gevoelig te maken voor de milieubescherming. Een van de partners van het project is bijvoorbeeld het Natuurreservaat van Saint Martin, dat het spel van de interactiviteit via de golven zal spelen om plaatselijk voor de bescherming van onze landschaps- en met het milieu verband houdende rijkdommen gevoelig te maken. Aflossingen met nationale antennes worden eveneens overwogen (RFI, Frankrijk tussen).

Hebt aan niet gebrek om het dossier pdf van indienen van het project te downloaden en om met ons contact op te nemen op het adres:

info@mayrik.com

Of aan de telefoon: +59 0590 51 94 25

Of op de draagbare telefoon rekening houdend met de uurverschuiving (5h minder in de winter, 6 in de zomer. Het is dus 6 uur het 's ochtends wanneer hij 11h is of twaalf uur in Europa van het westen.): +59 0690 53 69 66

Of per telefax: +59 0590 51 94 26

Yves KINARD

 

 

 

 

 

  

Retour à l'accueil du P214